گلها و بازیهای مسی

از کودکی تا حال

گلها و بازیهای مسی

در این محصول گلها و منتخب حرکات لیونل مسی را از دوران کودکی تا کنون خواهید دید.محصول اختصاصی js8

قیمت 6500 تومان